Algemene voorwaarden

Bij uw bezoek aan ons museum, in de breedste zin van het woord, gelden onze volgende bezoekvoorwaarden:

 • Dit is privéterrein. Bezoek is alleen toegestaan als en zolang het museum geopend is. Als de poorten gesloten zijn, is de toegang verboden.
 • In 1944 is er hard gevochten voor de vrijheid in onze provincie: mede daarom vragen we aan iedereen om zich hier respectvol te gedragen ten opzichte van andere mensen, het museum en het park.
 • Voor museumbezoek moet u een geldig toegangsbewijs hebben.
 • Het museum is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie van anderen.
 • Door uw bezoek stemt u er automatisch mee in dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid en het museum niet aansprakelijk is voor schade, behalve bij grove nalatigheid van het museum.
 • Door uw bezoek stemt u er automatisch mee in dat u gefilmd kunt worden door onze beveiligingscamera’s en dat het beeldmateriaal door ons bewaard wordt.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van het museum, die onverkort van kracht zijn op uw bezoek hier inclusief aanvullende maatregelen rondom het coronavirus. U kunt deze op verzoek inzien bij de entreebalie van het museum. Al uw suggesties of kanttekeningen kunt u naar ons mailen via: info@bmzeeland.nl

We wensen u een mooie dag toe in ons museum!

EXTRA VOORWAARDEN I.V.M. CORONA

Voor een veilig en verantwoord bezoek aan het museum ten tijde van COVID-19 is dit protocol opgesteld. Lees dit protocol alvorens een bezoek te brengen aan het museum. Dit protocol is opgesteld volgens de richtlijnen van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. Uitgangspunt van het protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM inzake COVID-19.

ALGEMEEN

 1. Bezoekers zijn in het bezit van een vooraf aangeschaft e-ticket dat op de website van het Bevrijdingsmuseum Zeeland is geboekt voor een specifieke datum. Het is vooralsnog niet mogelijk om het museum zonder reservering te bezoeken. Ook voor een bezoek met museumkaart geldt dat vooraf via de website een ticket gereserveerd moet worden.
 2. Bij gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius), koorts (boven 38 graden Celsius) of benauwdheidsklachten mag men het museum niet bezoeken.
 3. Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien sprake is van een gezelschap. Onder een gezelschap wordt verstaan: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten.
 4. In ons museumcafé en museumwinkel mag alleen met pin/contactloos worden betaald.
 5. Groepsrondleidingen, -arrangementen en groepsactiviteiten vinden vooralsnog geen doorgang.
 6. Het maken van foto’s of video opnamen is (voorlopig) niet toegestaan.
 7. Bezoekers houden anderhalve meter afstand van andere bezoekers die niet behoren tot hun eigen gezelschap.
 8. Volg altijd de hygiënemaatregelen.
 9. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers in het museum. 
 10. In het museum is vanwege de maatregelen een beperkte garderobe beschikbaar. Indien mogelijk, laten bezoekers hun jas achter in de auto.
 11. Gebruik het toilet in het museum alleen indien nodig.
 12. Musea behouden zich verder het recht voor om bezoekers, leveranciers of medewerkers toegang tot het museum te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand. Tevens kunnen bezoekers die zich niet aan dit protocol houden verzocht worden hun bezoek te beëindigen.
 13. De ingang bevindt zich aan de voorzijde van de parking.
 14. Volg de looproute zoals deze is aangegeven in het museum.
 15. Betreed een ruimte niet met meer personen dan aangegeven. Voor de ingang van een ruimte staat aangegeven hoeveel personen in deze ruimte aanwezig mogen zijn.
 16. Bezoekers verlaten het museum via de hekken aan de achterzijde aan de parking.
 17. In de museumwinkel worden alleen producten aangeraakt die men wil kopen.
 18. Bezoekers reinigen hun handen bij de desinfectiezuil die bij de ingang van het museum staat.
 19. Het museum wordt twee keer per dag grondig gereinigd met extra aandacht voor contactoppervlakten en aanraakpunten.
 20. Medewerkers en vrijwilligers van het museum desinfecteren tussentijds ook contactoppervlakten en aanraakpunten zoals de pinautomaat.
 21. Het museumcafé is geopend voor maximaal 30 personen.
 22. Het terras is bij goed weer geopend voor bezoekers.
 23. Ook buiten op het terras en bij de parkeerplaats geldt dat bezoekers 1,5 meter afstand houden van bezoekers die niet tot het eigen gezelschap behoren.