Schoolbezoek

Alle educatieve programma’s die het museum aanbiedt, sluiten aan bij de kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs. De enthousiaste educatiemedewerkers van het museum – die deels zelf uit het onderwijs afkomstig zijn – verzorgen rondleidingen door het museum en wandelingen door het Bevrijdingspark Zeeland. Of een combinatie van deze twee om zoveel mogelijk afwisseling aan te bieden. Het niveau van de rondleiding wordt afgestemd op de doelgroep. Daarbij kunnen we ook rekening houden met de lesmethode van de groep. Het maximum aantal leerlingen in één groep is ca. vijftien. Grote klassen delen we op in kleinere groepen. De openingstijden voor schoolgroepen kunnen worden aangepast aan de lestijden.

Een bezoek met uw klas aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland is een reis langs objecten en mensen. Leerlingen worden actief en persoonlijk betrokken waardoor ze een verbinding maken met hun eigen leefwereld. Rondleidingen zijn er voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het programma duurt zo’n anderhalf uur.