Bataljonsboek, Bataljon Zeeland

Bataljon Zeeland, gevormd in de weken na de bevrijding van Zuidwest Nederland na een oproep van Koningin Wilhelmina, bestond uit jonge mannen die voor het grootste deel afkomstig waren uit Zeeuws-Vlaanderen en van de nog maar net bevrijde Zeeuwse eilanden. De meesten hadden de intentie om te helpen bij de bevrijding van de rest van Nederland. In het contract dat ze, meestal ongelezen, tekenden stond echter ook dat uitzending “waar ter wereld de minister het goed achtte” mogelijk was.

De mannen kregen een uitrusting en werden getraind, eerst in Frankrijk en later ook nog in Engeland. Nadat op 15 augustus 1945 de Japanners in Nederlandsch Indië zich overgaven en twee dagen later Soekarno en Mohammed Hatta de Republiek Indonesië uitriepen, kreeg het Bataljon aanvankelijk de opdracht de Japanners te ontwapenen en de Indonesiërs te helpen om orde op zaken te stellen. Ze vertrokken 12 oktober 1945 met het schip de Alcantara naar “de Oost”. Bij aankomst bleek het bataljon echter niet welkom te zijn; ze mochten niet aan land. Daarom gingen de mannen in Malakka van boord en ze werden er in een tijdelijk kamp gestationeerd. Als na enige tijd de toestand verandert, mogen ze wel het land in en vanuit Tandjong Priok, de haven van Batavia (nu Jakarta), trekken ze verder, o.a. over Java en Sumatra. Pas in januari 1948 gaat het Bataljon terug naar Nederland met de Johan van Oldenbarneveldt.

In totaal zijn 22 mannen van het Zeeuwse Bataljon in Indië om het leven gekomen.

Terug in Nederland werd het Bataljon ontbonden. De trotse Bataljonsvlag (klik hier voor meer informatie) was vanaf toen nog slechts te zien bij de jaarlijkse reünie, laatstelijk op de Engelbrecht van Nassau Kazerne te Roosendaal. Sinds een aantal jaar is deze Bataljonsvlag opgenomen in de collectie van Bevrijdingsmuseum Zeeland, waar sindsdien ook de jaarlijkse reünies plaatsvinden.

Administrateur Johannes Petrus van Unnik (Zevenbergen, 08-08-2016) had in Indië steeds keurig alle namen, rangen en legernummers van alle bataljons-leden genoteerd in het bataljonsboek. Na 1948 werd dit boek door de secretaris van de reünie-commissie bijgehouden, voornamelijk waar dit betreft het overlijden van voormalige bataljons-leden.

In 2017 werd door Gideon Sinke en Rinus Kriek (respectievelijk voorzitter en secretaris van het reünie comité) het bataljonsboek tijdens de jaarlijkse reünie overgedragen aan Bevrijdingsmuseum Zeeland.