Bevrijdingsmemorabilia Mees Bos

Mees Bos wordt op 1 februari 1939 geboren in Veenendaal. Van de oorlog herinnert hij zich maar weinig en het weinige dat hij zich herinnert zijn uiteraard gebeurtenissen uit de laatste oorlogsjaren, zoals het overvliegen van de V1’s en V2’1 en het schuilen in de kelder. Echt traumatisch zijn die herinneringen gelukkig niet.

Desondanks houdt de oorlog hem bezig. Op 4 en 5 mei wordt, zoals hij zelf zegt, altijd “zeer bewust de vlag uitgestoken ter nagedachtenis van de gevallenen en ter ere van de vrijheid”. Zijn herinnering aan de bevrijding zijn, wellicht indirect, aanleiding om allerlei bevrijdingssouvenirs te verzamelen. Het eerste object is een cloisonné tegel, waarop een vrouw met kind naar vliegtuigen wuift die in het voorjaar van 1945 voedsel uitwerpen boven hongerig Nederland, operatie “Manna”.

 

Pensionering
Na zijn pensionering wordt het verzamelen steeds fanatieker en via rommelmarkten, Ebay, Marktplaats en verzamelbeurzen groeit de collectie steeds sneller. Ook uit Engeland, Amerika, Canada en Australië komen bevrijdingsattributen binnen.

Zoals hij zelf zegt: “eén ding hebben alle objecten gemeen, en dat zijn de gevoelens die er destijds waren en op tal van manieren werden uitgedrukt, o.a. op borden, tegels, prentbriefkaarten, tekeningen, posters, boeken, hulzen, klompjes, asbakken etc.”. Alle objecten dateren uit 1945 of nét daarna. Sommige zijn professioneel gemaakt door gerenommeerde bedrijven, maar er is ook veel huisvlijt bij van handige en soms minder handige particulieren. Maar steeds zijn het waardevolle herinneringen aan de bevrijding die voor altijd en voor iedereen actueel moet blijven.

 

Vrijheid
Bos hoopt met de verzameling een bijdrage te leveren aan de bewustwording van onze vrijheid, op welke manier dan ook. Tenslotte leven we, inmiddels al langer dan een mensenheugenis, in een vrij land.

De grote wens van Bos, namelijk dat zijn enorme collectie tot in lengte van jaren bij elkaar zal blijven, is tot zijn grote geluk uitgekomen, want de hele verzameling is te bezichtigen bij Bevrijdingsmuseum Zeeland.  

Over de collectie is een boek verschenen, getiteld BE VRIJDING VERZAMELD. (ISBN 9789082194483), ook verkrijg baar in de museumshop van ons Bevrijdingsmuseum.