Bonnendoosje, familie Pouwer

Geleidelijk raken de schappen in de winkels leeg. Er is behoefte aan veel eerste levensbehoeften.  Voor sommige artikelen komt er “surrogaat” op de markt, zoals surrogaat koffie en surrogaat thee. om alles wat er (nog) wel is zo eerlijk mogelijk te verdelen, wordt een distributiesysteem met bonnen in het leven geroepen. In elke plaats regelt een distributiekantoor de uitgifte van de bonnen. Bovendien krijgt ieder gezin een distributiestamkaart. Alleen met zo’n kaart krijgt men bonnen,  op basis van het aantal gezinsleden. Dit systeem was voor de oorlog al uitgedacht en met had er toen zelfs al mee proefgedraaid, door de suiker alleen nog op de bon te verstrekken.

Voor de onderduikers is het bonnensysteem uiteraard lastig, want omdat ze officieel niet op een adres  staan ingeschreven, zijn er voor hen geen bonnen beschikbaar. Vandaar dat het verzet meerdere keren distributiekantoren overvalt om op die manier bonnen voor de onderduikers te bemachtigen. De bonnen hebben soms een bepaalde geldigheidsduur en men moet in de krant nagaan wanneer men wat kan kopen met welke bon(nen). Overigens zijn niet alleen etenswaren, maar bv. ook kleding en schoenen “op de bon”. En sommige artikelen, zoals fietsbanden, zijn er al helemaal niet, dus die zijn ook mét bon niet of nauwelijks te koop. De bonnen mag men ook onderling ruilen en zo kan een verstokte roker bv. extra tabaksbonnen krijgen door deze van een niet roker over te nemen. Van tijd tot tijd krijgt men op de distributiekantoor  op vertoon van de distributiestamkaart een nieuw vel met  bonnen . Zeker voor een groot gezin een hele uitzoekerij.

De heer W.S. (Willem Simon) en mevrouw J. (Jacomina) Pouwer trouwen op 25 februari 1931; meneer is de eigenaar van Schildersbedrijf Pouwer (later Buitelaar-Pouwer). Ze wonen aan de Noordweg B65A te Sint-Laurens, ook gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het gezin bestaat bij het uitbreken van de oorlog  uit zes personen; in  1941 wordt nog een dochtertje geboren  en  omdat de familie erg Koningsgezind is, noemen ze haar Wilhelmina Emma, onder het mom dat ze naar haar vader Willem wordt vernoemd. Dit bijzonder innovatieve opbergdoosje waarin de zogenaamde distributiebonnen/ voedselbonnen werden bewaard is samengesteld van luciferdoosjes door mevrouw Pouwer.  Aan de voorzijde is met pen de omschrijving van de bon(nen) die erin opgeborgen zitten genoteerd. 

Het distributie/bonnensysteem  blijft tot ver na de oorlog in gebruik , zij het in steeds beperkter mate.. Pas als er in 1952 ook weer voldoende koffie is, wordt het afgeschaft.