Drukpers: Vrije stemmen uit de Ganzestad

Illegale Berichtgeving in de WOII
Eén der eerste fasen die men in de illegaliteit kon doorlopen was het beluisteren van niet Duitse berichten van Radio Oranje of de BBC. Tegelijk daarmee ontstond vaak de behoefte om deze berichten door te geven, zowel mondeling als schriftelijk, aan anderen.

Weer een trede verder op de verzetsladder was het lezen en verspreiden van illegale kranten. De krant Trouw vormde wel de belangrijkste, die in Goes gedistribueerd werd. Andere kranten die in Goes circuleerde waren onder meer: Je Maintiendrai en Vrij Nederland.

Naast de hierboven genoemde min of meer landelijke kranten verschenen in Goes gedurende de bezetting twee plaatselijke krantjes, namelijk: Vrij Goes en Vrije Stemmen uit de Ganzestad.

Vrije stemmen uit de Ganzestad
Vrije stemmen : dagblad voor Zeeland. De verschijning start al voor de bevrijding van Goes op 29 oktober 1944. Wekelijks worden illegale stencils verspreid. Vanaf 4 november 1944 verschijnt Vrije stemmen uit de Ganzestad als dagelijkse krant. Gedrukt in een pamfletvorm; een aan twee zijden bedrukt vel. De redactie wordt gevormd door R. Zuidema en de algehele leiding berust bij B.G. Kloosterziel en S.L. Boerma. In 1945 wordt Zuidema vervangen door J. Koekebakker. In datzelfde jaar verhuist de redactie ook van de Kerkstraat nr. 40 naar Beestenmarkt 2. Vanaf 30 januari 1945 heet de krant Vrije stemmen: dagblad voor Zeeland.

Inhoud
Oorlogsberichten, ook met betrekking op de bevrijde regio. Na de oorlog aandacht voor internationale politieke ontwikkelingen.

Verschijning
• Van 7 september tot en met 30 oktober 1944 wekelijks
• Vanaf 4 november 6 x per week van maandag tot en met zaterdag
• Abonnementen kosten 26 cent per week; losse nummers 5 cent per stuk
• Formaat 25 x 32 cm
• Vanaf 30 januari 1945, 27 x 40cm
• Vanaf 26 september 1945, 40 x 55 cm

Het Bevrijdingsmuseum heeft de originele stencilmachine in de collectie, deze machine is geschonken door de familie Kloosterziel.