Franse periscoop

Deze Franse periscoop is door een soldaat achtergelaten in Vlissingen. Meneer Zijta schonk het aan ons museum en vertelde ons dat de Franse soldaat die dit bij zich droeg niet verder wilde in het leger. Met de hulp van 2 Vlissingers ging hij naar een vissersboot in de haven. Ze gaven de Fransman nieuwe (burger)kleding, en zorgden ervoor dat zijn militaire uniform en bezittingen werden gedumpt. Deze periscoop is altijd op een zolder blijven liggen.

De Fransen in Zeeland
Vanaf 10 mei 1940 kwamen verschillende Franse troepen in Zeeland aan, onder leiding van Admiraal Charles Platon. In de namiddag trok de Franse gemotoriseerde Groupement Bauchesne Zeeuws-Vlaanderen binnen en stak bij Breskens de Westerschelde over.

Op 11 mei kwamen zij in Noord-Brabant aan. Die dag landde in Vlissingen ook over zee aangevoerde Franse Infanterie met artillerie. En in Zeeuws-Vlaanderen verscheen een Franse Infanteriedivisie onder leiding van de Generaals Deslaurens en Beaufrère. De Fransen wilden de Scheldemonding beveiligen en een aansluiting maken met het geallieerde front in België.