Kinderlegitimatiebewijs van Margaretha Jacomina Taillie

Op 1 oktober 1940 wordt door de Duitse bezetter de identificatieplicht ingevoerd. Daartoe krijgt iedere Nederlander vanaf 15 jaar een persoonsbewijs. Omdat de voorbereidingen enige maanden in beslag nemen,  worden eerst tijdelijke legitimatiebewijzen verstrekt, maar ook de distributiestamkaart dient voorlopig als persoonsbewijs. Vanaf 1 mei 1941 dient iedere Nederlander een persoonsbewijs bij zich te dragen.

Het Nederlandse persoonsbewijs was ontwikkeld  door een Nederlandse Ambtenaar, Jacobus Lambertus Lentz. Ze worden gedrukt bij de Algemene Landsdrukkerij in Den Haag, de bijbehorende zegels komen van  John Enschede. Er wordt gebruikt gemaakt van een bijzonder paarse drukinkt en een speciaal soort karton. Voorts is de in drie delen te vouwen kaart voorzien van drie dezelfde watermerken met de beeltenis van de Nederlandse leeuw. De ondergrond bestaat uit een rasterpatroon met in minuscule lettertjes de woorden  “Bevolkingsregisters van Nederland”.  Op twee plaatsen moet een vingerafdruk van de rechter wijsvinger worden geplaatst. Eén vingerafdruk komt aan de achterzijde van de pasfoto, die in een uitgesneden venster is geplaatst. Deze vingerafdruk blijft te zien doordat het speciale zegel dat er over heen wordt geplakt doorzichtig is. De zegel wordt opgeplakt met veen speciale lijmsoort, waardoor het onbeschadigd verwijderen van de foto en de zegel vrijwel onmogelijk is. Het stempel van de gemeente van uitreiking wordt zowel over de foto als over het zegel gezet.

Het door Lentz ontwikkelde document wordt vaak het beste persoonsbewijs van Europa genoemd. Het is het Nederlandse verzet eigenlijk nooit gelukt dit persoonsbewijs goed te vervalsen en na te maken.

Kinderlegitimatiebewijs
Voor kinderen die nog geen persoonsbewijs hebben, kan men vanaf 1943  voor 10 cent een (niet verplicht) kinderlegitimatiebewijs van het Nederlandsche Roode Kruis aanvragen bij de afdeling bevolking van de gemeentesecretarie en bij de hoofden van de lagere school. Voor wie dit niet kan betalen, bestaat de gelegenheid tot kosteloze verstrekking.  Het is een kartonnen kaartje van 4×4 cm. Metr achterop naam, adres en geboortedatum van het kind dat het kaartje om de nek draagt.  “Ellendige toestanden ontstaan wanneer bij rampen noch politie, noch de dokters, noch behulpzame omstanders Uw kinderen kunnen thuisbrengen”, aldus het Nederlandsche Roode Kruis. 

Dit is het kaartje van  Margaretha Jacomina Taillie, volgens het kaartje woonachtig op het adres Laan 24 te Hansweert.  Eigenlijk woont ze met haar familie in de Julianastraat, maar het vernoemen van straten naar levende leden van het Koninklijk Huis was door de Duitsers verboden.