Marinus Weug bij de Koopvaardij

Marinus Weug  wordt op 13 december 1903 in Vlissingen geboren als zoon van Johan Willem Weug en Geertruide Mos. Op 12 mei 1932 trouwt hij met Janneke Jansen uit Zaamslag en het jonge echtpaar  betrekt een woning in Vlissingen aan de Schuitvaartgracht 239.  Samen krijgen ze twee zoons. Marinus is als matroos werkzaam bij de  koopvaardij. In 1939 vertrekt hij vanuit de haven van Vlissingen met het vrachtschip ms. “Tiba”, eigendom van de Maatschappij Vrachtvaart uit Rotterdam.

Door de oorlog wordt het voor Weug praktisch onmogelijk om terug naar huis te gaan. Hoewel  redelijk wat zeevarenden  vanwege de gevaren op zee niet meer willen uitvaren, blijft hij varen.  Wel wordt het schip ter verdediging uitgerust met een stuk geschut en in Engeland volgt Weug daarom bij de Koninklijke Marine  de opleiding tot Koopvaardij Kanonnier, welke hij in 1941 voltooit. Hij blijft gedurende de verdere oorlogsjaren varen op de Tiba; dit schip speelt ook een rol bij de landingen van de Britten in Algerije. Pas in 1945, zes jaar na zijn vertrek, komt hij weer thuis.

Onderscheiden
Voor zijn betoonde moed  krijgt Marinus Weug al op 30 mei 1945 een voorlopige machtiging voor het dragen van het oorlogs-herinneringskruis met de gesp Oorlogsdienst – Koopvaardij, maar het duurt nog tot  13 juni 1961 voordat de officiële onderscheiding met bijbehorend certificaat aan hem wordt uitgereikt. Dan ontvangt hij naast het oorlogsherinneringskruis met de gesp “Oorlogsdienst-Koopvaardij 1940 – 1945”  ook de gesp “Middellandse Zee 1940 – 1945”.

Marinus Weug overlijdt  op 22 juni 1968 op 64 jarige leeftijd.

Zijn zoon, Cornelis – Johan Weug uit Oost-Souburg, heeft altijd goed gepast op de oorlogsherinneringen van zijn vader. In januari 2019 heeft hij alle objecten (foto’s, legitimatiebewijzen, de medaille met oorkonde e.d.)  overgedragen aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland.