Uniform John Knox

De Duitsers gaven zich op 6 november over aan majoor Hugh Johnston. Na zijn capitulatie werd Wilhelm Josef Daser door John Knox naar een gevangenenkamp gebracht. Dat het om Knox gaat, werd overigens pas duidelijk in 2014 toen Zeeland herdacht dat het 70 jaar was geleden dat het werd bevrijd. Tot dan toe werd gedacht dat de man die Daser naar het kamp bracht – ‘de militair met de grote snor’ – Rory Johnston was. Zijn zoon zei echter dat zijn vader nooit een snor had gehad en het dus niet de man kon zijn op de afbeelding. Nabestaanden van Knox zagen de foto in 2014 ook en herkenden hun ‘poor old dad’, zoals ze hem sinds zijn ziekte noemden. Na de herdenking in 2014 hielden vrijwilligers van het Bevrijdingsmuseum Zeeland contact met de familie Knox in het Engelse Yorkshire. Tijdens een bezoek kregen vrijwilligers Gert-Jan en Mimi de Rooij uit Middelburg het uniform te zien, naast allerlei andere memorabilia.

Het bleek in zeer goede staat. In de rechterbroekzak was een landkaart van West-Europa ingenaaid. Daarop staan de grenzen van maart 1944. Ook bleek er een klein zaagje te zitten in rand van de broek. “Beide items zijn zeer waarschijnlijk bedoeld om in geval van een gevangenneming door Duitsers een mogelijke ontsnapping wat makkelijker te maken”, zegt Stef Traas van het museum in Nieuwdorp. Burgemeester Harald Bergman van de gemeente Middelburg droeg op vrijdag 9 november 2018 het uniform over aan het museum.