Organisatie

Bevrijdingsmuseum Zeeland draait voor 99% op vrijwilligers. Op dit moment zijn dat er ruim 100! Mensen van zeer verschillende pluimage: jong, oud, gepensioneerd, werkend, studerend, man, vrouw, academische opgeleid, of in de praktijk gevormd. Wat hen verbindt is het enthousiasme om actief te zijn voor een museum als het onze. 

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland wordt geëxploiteerd door de Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland. Deze stichting exploiteert tevens het Bevrijdingspark Zeeland. Het museum is een geregistreerd museum. Dit keurmerk van geregistreerd museum is een teken dat het museum professioneel opereert. Het museum staat onder leiding van de beheerder/conservator (1 Fte). Voor de rest werkt het museum met vrijwilligers die (mede) verantwoordelijk zijn voor het beheer van de collectie, beheer van het gebouw, administratie, publiciteit, de zorg voor de exposities, restauraties, en nog veel meer. 

Bestuur
Ons bestuur bestaat uit zes personen met een goede staat van dienst in het bedrijfsleven, verschillende achtergronden en gevarieerde kwaliteiten. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Na afloop van de benoemingstermijn is het bestuurslid herbenoembaar voor een termijn van drie jaar. Het bestuur heeft zich gecommiteerd aan de code Cultural Governance en de Ethische code voor musea. Cultural Governance is de code voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht in de culturele sector (zie code Cultural Governance). 

Samenstelling
De museumorganisatie wordt bestuurd door de Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland, met als samenstelling:

Kees Traas (voorzitter)
mr. Marc Weise (secretaris)
Kees Meerman (penningmeester)
Piet Meulpolder
mr. Filip van Gurp
ing. Kees Sanderse

Deze bestuursleden beschikken over een respectabele staat van dienst om het museum nu en in de toekomst op een verantwoorde manier te besturen.

Directeur / Conservator: Stef Traas 

 

Samenwerken
Het Bevrijdingsmuseum Zeeland werkt veel samen met andere instellingen in het culturele veld en hecht daar grote waarde aan. We zien dat samenwerking echt werkt als kruisbestuiving en resulteert in leuke gezamenlijke projecten. 

Verder is het Bevrijdingsmuseum lid van de Nederlandse Museumvereniging en van de Vereniging van Zeeuwse Musea. Met de belangrijkste landelijke collega musea  werkt het museum samen in de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. Verder participeert het museum mee in de Stichting Dagattracties Zeeland en werkt het samen met de Stichting het Land van Borsele om de regio beter te promoten.